İnsan Kaynakları

Anıl Oto, Kazandığı başarıları ve saygınlığı şüphesiz ki seçkin ve uzman çalışanlardan oluşan insan kaynağına borçludur.

İnsan Kaynakları Politikamız

Land Rover Servis Anıl Oto, faaliyette bulunduğu sektörlerde en üst kalitede hizmet ve ürün sunabilmek için şirketlerine katma değer sağlayan çalışanlarına öncelikle ailesinin bir ferdi olarak değer vermektedir.

Farklı tecrübeli ve dinamik bir yönetim kadrosunun yanı sıra, Anıl Oto kendi alanlarında deneyimli yaklaşık 60-65 kişiyi bünyesinde sürekli çalıştırmaktadır.

Faaliyetlerinde temel değerleri şeffaflık, güvene dayalı çalışma, etkin iletişim ve saygınlık dır. Ulusal ve uluslararası alanlarda kazandığı başarıları ve saygınlığı şüphesiz ki seçkin ve uzman çalışanlardan oluşan insan kaynağına borçludur.
İK Vizyonu

Temel ilkelerimizle uyumlu ve tüm çalışanlarımızla benimsediğimiz ortak değerlerimize bağlı kalarak başarılı olmak temel vizyonumuzdur.

İK Misyonu

Çalışanların motivasyonunu arttırarak ve becerilerini geliştirerek organizasyonun bütününe katma değer sağlamak.

İK Hedefi

Anıl Oto kurumsal imajini ve markasını geliştirmek gayesiyle, global anlamda her türlü değişim, gelişim ve teknolojileri sürekli izleyen, bunları işine yansıtıp performansını tetikleyebilecek, uzman, yönetici ve liderleri yetiştirmek öncelikli hedefidir.